ردیف نام گروه محصولات و خدمات
1
توليد تكميلي گياهان دارويي
مشاهده محصولات این گروه(0)
2
دارويي
مشاهده محصولات این گروه(3)
3
تي‌ بگ
4
آرايشي - بهداشتي
5
پودرهاي دارويي
مشاهده محصولات این گروه(2)
    انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
    انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶